Wystawa Katarzyny Porczak - Galeria Forma

W związku ze wzrostem zainteresowania we współczesnym świecie wpływu koloru na nasz umysł i ciało.

Obejmuje ona między innymi:
psychologiczne i naukowe aspekty widzenia oddziaływanie barwy na człowieka, barwę jako nośnik informacji, historię rozwoju barwy, symbolikę barw. Ludzkość wraz z wynalezieniem łączności satelitarnej pomiędzy kontynentami stworzyła nowy pomost, a mowa barw stała się najpowszechniejszym środkiem komunikacji między ludzkiej. Barwy i kolory kształtują ludzkie życie, ułatwiając percepcję otaczającej rzeczywistości. Historia koloru powstaje w ścisłym związku z rozwojem wielu nauk. Psychologiczne znaczenie barw jest od bardzo dawna przedmiotem badań naukowych. Przenikanie różnych dziedzin oraz ich wpływy na kształtowanie się naszej wiedzy o barwie odbywają się również na polu medycyny, socjologii i antropologii. Fundament współczesnych rozważań nad związkiem barwy z psychiką odbiorcy postawił w roku 1810 Johan Wolfgang Goethe. W owym czasie pracował nad Zur Farbenlehre, czyli nauce o barwie. W swych rozważaniach wysunął tezę o przyczynowo skutkowym ciągu: światło – barwa - emocje. Wnioskował, iż barwy są neutralne dla podmiotu, ale wywołują w nim relacje psychologiczne i fizjologiczne. Koncepcja terapii barw tzw. koloroterapia (inaczej chromoterapia) jedna z niekonwencjonalnych metod leczniczych. Terapia w której kolor poprzez ekspozycję zmysłu wzroku na odpowiednie barwy, stanowi drogę umożliwiającą pacjentowi wyrażenie własnych emocji, bądź też powrót do zdrowia. Ta technika lecznicza zyskała podstawy dzięki licznym obserwacjom klinicznym oraz statystycznym opracowaniom.

O autorce wystawy Katarzynie Porczak

Malarka. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom uzyskała z Wyróżnieniem Dziekańskim w 2007 roku w Pracowni Rzeźby Profesora Adama Myjaka. W latach 2002-2010 aktywnie uczestniczyła w życiu artystycznym Lublina. Związana była między innymi z Galerią Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, gdzie była kuratorem galerii, Centrum Kultury w Lublinie oraz Radiem Lublin (występując jako ekspert w stałej audycji Józefa Szopińskego „studnia akademicka”). W 2017 roku obroniła studia podyplomowe z przedsiębiorczości w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie. W tym samym roku zakończyła również studia doktoranckie w pracowni Tkaniny Artystycznej Profesor Doroty Grynczel na Wydziale Malarstwa Warszawskiej ASP. Po śmierci Pani Profesor jej promotorem został Profesor Stanisław Baj doprowadzając do zamknięcia przewodu doktorskiego w 2019 roku.